החנות למוצרי תודעה והילינג

הבית הדיגיטלי של המרחב למרפאים ויוצרים
עם טליה פרנקל

הבית הדיגיטלי של המרחב | עם טליה פרנקל

בעלת האתר מתחייבת שלא להעביר כל פרט שהוא, פרטים כללים או אישיים או פרטי כרטיס האשראי (או כל אמצעי תשלום אחר) לשום חברה אחרת או כל צד שלישי. הסליקה מתבצעת באופן מאובטח ע"י קארדקום אישורית זהב.

גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, חלק משירותים באתר עשויים לדרוש רישום מוקדם. פרטים המוזנים באתר בחנות בטפסים בקופה או בדף נחיתה נלווה כגון שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות, וכיו"ב לצורך: קבלת מידע/הרשמה/רכישה/יצירת קשר/הורדת מתנה, יישמרו בפרטיות ולא יועברו לשום צד ג'. לא חלה עליך חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא מסירתם גישתך לחלקים מסוימים באתר תימנע ותוגבל מביצוע פעולות באתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו באתר. תשלומים מתבצעים דרך חברת סליקה חיצונית מאובטחת בדפי סליקת תשלום מאובטחים בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI  הבינלאומי .  הפרטים אינם נשמרים במערכת הסליקה החיצונית (למעט בהרשמה לתוכנית מנויים בהוראת קבע חודשית מתחדשת) ולא יעשה בהם שימוש אחר מלבד קניית השירות/המוצר. מאחר והאתר נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות האתר ובעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה

הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטפסי ההרשמה השונים באתר, בדפי הנחיתה הנלווים ודפי סליקה הם נכונים ומדויקים.  כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ולשירותיו ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.

כתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידך לאתר לצורך עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה הבלעדית של שליחת מידע ועדכונים רלוונטיים, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

כדי לרכוש מוצר, הנך מתבקש לספק מידע אישי לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של האתר.

מעבר לשימוש הנ"ל בעלת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בעלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של בעלת האתר.

לתשומת ליבך: במועד ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תחויב לאשר את תנאי השימוש והצטרפות לדיוור לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בהקשר של הזמנתך ועבור דיוור עתידי של ניוזלטרים, מבצעים והנחות באתר.

בעלת האתר מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מבעלת האתר, תוכל בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מבעלת האתר.

הסכמתך לקבלת דיוור מהאתר במעמד הרכישה תקפה לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או קשר טלפוני כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות פלטפורמת פעילות אחרות אשר תהיינה זמינה באתר בכל עת.

לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני בעלת האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.

בעלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

בעלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, בעלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אנו לא נחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי מכל סיבה שהיא. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך ביצוע הזמנה או לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש. אנו עשויים לחשוף מידע אישי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

בעלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש עתידי ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. 

תפריט נגישות