החנות למוצרי תודעה והילינג

הבית הדיגיטלי של המרחב למרפאים ויוצרים
עם טליה פרנקל

הבית הדיגיטלי של המרחב | עם טליה פרנקל

בקשה לביטול של עסקה תעשה באמצעות משלוח בקשה בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: Hello@TaliaFrenkel.co.il

בקורסים וסדנאות פרונטליות או בזום – ניתן לבטל השתתפות ולקבל זיכוי מלא באם הביטול נעשה לפני תחילת הקורס/סדנה. בקורסים מתמשכים בעלי מספר מפגשים ולא חד יומיים, ניתן לבטל השתתפות ולקבל זיכוי מלא רק לאחר המפגש הראשון, בקיזוז דמי ביטול בסך 150 ₪ או לפי החלק היחסי של עלות המפגש מסך הקורס, הגבוה מבניהם.

בתוכניות מנויים בהוראת קבע מתחדשת – ניתן לבטל בכל עת באמצעות הודעה למייל. חיוב האשראי ייפסק החל מהחודש הבא לאחר קבלת ההודעה.

ברכישת טיפול אישי או שירות מתואם מרחוק – ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר מלא רק עבור ביטולים הנעשים 48 שעות לפני מועד האספקה שתואם מראש, באמצעות הודעה לוואטסאפ של בעלת האתר או למייל hello@taliafrenkel.co.il. בקשות לביטול שיועברו 24-48 שעות לפני האספקה, יבוצעו בקיזוז 50% מעלות הטיפול/שירות. בביטול שיעשה 0-24 שעות ממועד האספקה, לא יינתן זיכוי או החזר.

ביטול עסקה לא מתאפשר במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית ו/או קיבל גישה אליהם ו/או לאחר שקיבל חניכה/טיפול/יעוץ/שירות מרחוק, וגם לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3, וידאו,PDF, חוברות מודפסות וכדומה), שניתנה להם גישה לרוכש לאחר הרכישה, אלא אם נאמר אחרת בדף הרכישה של המוצר.

למען הסר ספק – במוצרים דיגיטליים עבורם הלקוח מקבל גישה מידית לתוכן המוצר – אין אפשרות לבטל לאחר רכישה. כמו כן, בטיפול, טיהור אנרגטי, חניכות וכל שירות ווירטואלי מרחוק, אין אפשרות להחזר/זיכוי לאחר קבלת החניכה/טיפול/שירות.

במוצרים ושירותים המחייבים עמידה בדרישות מקדימות לפני אספקה, זו אחריות אישית של הרוכש לוודא שאכן עומד בתנאים המקדימים כמפורט בדף המוצר, לפני הכנסת הזמנה וביצוע רכישה. במידה והגולש רכש מוצר או שירות למרות שאינו עומד בדרישות המקדימות, יהיה עליו לרכוש אותן ולהשלימן טרם קבלת אספקת ההזמנה. באם יעדיף הגולש לבטל את ההזמנה ולקבל החזר או זיכוי, יוכל להמירה לרכישה אחרת באותו סכום (באמצעות זיכוי בעל תוקף ל-3 חודשים מיום הוצאתו או ברכישה טלפונית) או יוכל אלטרנטיבית לקבל החזר כספי לכרטיס האשראי, בקיזוז דמי ביטול באופן הבא: באם הביטול נעשה מיד לאחר הכנסת ההזמנה ולפני טיפול בהזמנה – יקוזזו רק דמי ביטול עסקת אשראי בסך 50 ₪, אחרת – יקוזז סך של 100 ש"ח מההחזר הכספי.

בשוברי מתנה – השובר ו/או הקופון אישי חד פעמי ובעל תוקף לשנה מיום הרכישה. ניתן לבטל קופון רק במידה ולא נעשה בו שימוש. ניתן להעביר קופון לאדם אחר שאינו מקבל המתנה המיועד רק לאחר קבלת אישור כתוב למייל מהמזמין וגם ממקבל המתנה להעברה זו. ניתן לבטל שובר מתנה שהינו מוצר ספציפי רק אם טרם נמסר המוצר ו/או השירות למקבל המתנה. 

תפריט נגישות